Fotografering

Ved fotografering til f.eks. børnefødselsdage vær da opmærksom på...

Som forældre er du velkommen til at tage billeder af dit barn til arrangementer i børnehaven. Du er også velkommen til at tage billeder, når børnene er inviteret hjem til fødselsdag eller lignende. Vi forventer naturligvis at du er opmærksom på at billeder ikke må være etisk krænkende, f.eks. billeder af børn, der skændes, er sure eller ikke påklædte.

Hvis du ønsker at offentliggøre billeder på en hjemmeside og i sociale netværk, bør du være opmærksom på følgende:

Offentliggørelse af billeder/videoklip i henhold til persondataloven vedr. elektronisk databehandling.

Som udgangspunkt vil billeder af en børnefødselsdag i et privat hjem være omfattet af reglerne om portrætbilleder, hvortil der kræves samtykke før offentliggørelse. Datatilsynet henviser som tommelfingerregel til at billeder med under 8 personer, som udgangspunkt vil være et portrætbillede.