Indledning til lærerplaner

Barnets alsidige personlighedsudvikling Sociale kompetencer Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier. Børn lærer ved oplevelser, i dialog, i samspil og i relationer. Derfor bliver kvaliteten af de enkelte relationer væsentlige faktorer, uanset hvilken aktivitet man vælger at beskæftige sig med.

Børn lærer ved at være sammen med troværdige og faglige dygtige pædagoger.

I al samvær er der mulighed for udvikling.

Legen tillægges en central betydning for læring.

Pædagogen kan styrke barnets opfattelse af sig selv som et kompetent væsen ved at betragte barnet som et ligeværdigt menneske.

Børn med særlige behov
Vi vil på alle niveauer have skærpet opmærksomhed omkring de børn, der måtte have særlige behov og tilrettelægge vores indsats i forhold til det enkelte barns behov.
Pædagogen deler sin bekymring omkring et barn, med sine kollegaer og leder og aftaler derefter hvilke tiltag, der skal igangsættes.
Inden der foretages yderligere, indkaldes der til møde for alle de involverede parter.
Der foretages en udredning enten ved observation, eller der foretages nogle pædagogiske tests for at vurdere barnets ressourcer. Det foretages i første omgang af personalet, i nogle tilfælde rettes der henvendelse til PPR. for at få inddraget for eksempel talepædagog, psykolog eller støttepædagog alt efter problemets art.

Børnene vil også blive taget op og drøftet på de møder, der afholdes i de tværfaglige teams.
Den samlede indsats tilrettelægges i samarbejde med PPR.

 

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen