Krop og bevægelse

Bevægelse er vigtigt rent sundhedsmæssigt og mentalt. Det er vigtigt at udvikle sig motorisk, blandt andet for at fremme indlæringen. Mål: Børnene skal have mulighed for at få kendskab til kroppen og dens funktioner. Børnene skal have mulighed for at opnå glæde og tryghed ved at bruge deres krop. Børnene skal have mulighed for at stifte bekendtskab med begreberne sundt og usundt samt hygiejne. At skabe rum for sanseudvikling samt motorisk udvikling. Give børnene mulighed for at forstå egne og andres kropslige reaktioner og grænser. At skabe mulighed for udvikling af kropssproget og betydningen heraf (kommunikation).

Midler og metoder: Dette gør vi ved at:

 • synge, danse, spille og høre musik
 • lege sanse- og bevægelses lege
 • gennemføre projekter med fokus på krop og bevægelse
 • igangsætte finmotoriske aktiviteter for eksempel klippe, sy, tegne, perler
 • igangsætte grovmotoriske aktiviteter for eksmepel svømmehal, skovtur, legeplads
 • børnene stifter bekendtskab med forskellige materialer og redskaber
 • samtale, læse bøger, spille spil, lægge puslespil


Det er vigtigt, at vi voksne:

 • er tydelige og gode rollemodeller, der selv bruger kroppen
 • er nærværende, oprigtige og engagerede
 • møder det enkelte barn, hvor det er
 • følger og opmuntrer barnets initiativ
 • accepterer børnenes forskelligheder, grænser og særlige behov
 • formidler viden gennem forklaring, handling, lege, spil og bøger

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen