Kultur

Kulturen er en måde at forstå sig selv og andre på. Jo flere udtryksformer børnene møder, jo mere nuanceret bliver deres syn på verden. Mål: Børnene skal have mulighed for at udvikle forståelse af sig selv og verden omkring sig, for derved at kunne møde andre som hele, nysgerrige og tolerante mennesker. Børnene skal have mulighed for at få kendskab til fremmede kulturer for derigennem at få forståelse for andre kulturer. Børnene skal have mulighed for at lege med spektret af de kunstneriske udtryksformer. Børnene skal have mulighed for at bruge deres sanser, at undres og eksperimentere. Vi vil fastholde traditioner.

Midler og metoder: Dette gør vi ved at:

 • synge og lege sanglege, at spille på instrumenter
 • læse og fortælle eventyr, se film og teater
 • besøge museer, udstillinger og bibliotek
 • lytte til forskellige former for musik
 • holde vores traditioner i hævd, f.eks. jul, påske, fastelavn og sommerfest
 • lave projekter
 • eksperimentere med forskellige materialer, f.eks. sand, vand, ler, sten, stof, fjer, træ, maling og lim
 • eksperimentere med former og farver
 • benytte os af forældre med anden etnisk baggrund


Det er vigtigt, at vi voksne:

 • er åbne og tolerante overfor forskelligheder
 • følger og opmuntrer barnets initiativ
 • formidler viden gennem forklaring, bøger, handling, leg og spil.

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen