Naturen

Naturen er et oplagt sted at udvikle sig fysisk og psykisk. Gennem naturoplevelser at danne grundlag for ansvarlighed og skabe glæde hos børnene. Mål: Børnene skal have mulighed for at opnå glæde ved, respekt for og kendskab til naturen. Børnene skal via naturoplevelser have mulighed for at bruge deres sanser, at undres og eksperimentere. Børnene skal have mulighed for at se og opleve naturens skiften, se forandringen af planter og dyr i forhold til de forskellige årstider. Det enkelte barn skal have mulighed for helhedsudvikling (sprog, motorik, sociale relationer, overskridelse af egne grænser). Personalet skal give børnene mulighed for at opnå konkret viden.

Midler og metoder: Dette gør vi ved at:

 • tage på ture til skov, strand, sø og vandhul
 • bruge nærmiljøets muligheder
 • tage på udflugter til blandt andet Zoo, Nordsømuseet og Funpark
 • bruge legepladsens muligheder
 • bruge naturredskaber, for eksempel dolke, forstørrelsesglas og bøger
 • lave naturprojekter


Det er vigtigt, at vi voksne er:

 • tydelige og gode rollemodeller, der viser glæde ved natur
 • nærværende, lyttende og reflekterende
 • engageret, kan undres og tør eksperimentere
 • møder det enkelte barn, hvor det er
 • følger og opmuntrer barnets initiativ
 • formidler viden gennem forklaring, handling og forskellige opslagsbøger
 • orienterer og inddrager børnene.

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen