Personlighedsudvikling

Det er i det sociale fællesskab, at børn udvikler deres personlighed. Mål: Børnene skal have mulighed for at opleve glæden ved at være en del af et fællesskab. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for en tryg og positiv hverdag, hvor de bliver set og accepteret, som de personer, de er. Børnene skal have mulighed for at knytte venskaber. Børnene skal have mulighed for at lære at håndtere følelser og forstå, at følelser er acceptable.

Midler og metoder: Dette gør vi ved at:

 • dele op i små grupper – projekter
 • rundkreds – hvor det enkelte barn bliver set og hørt
 • give børnene ros – positiv anerkendelse
 • hjælpe børnene med at sætte ord på følelser
 • give børnene medbestemmelse
 • give tid til at eksperimentere

Det er vigtigt, at vi voksne:

 • er nærværende og ansvarlige
 • er gode til at finde børnenes ressourcer
 • accepterer børnenes forskelligheder
 • møder det enkelte barn, hvor det er
 • følger barnets initiativer
 • udviser empati
 • hjælper barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser på en positiv måde
 • viser positive alternativer ved at planlægge sammen

 

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen