Sproglig udvikling

Sproglig kompetence er vigtig for at kunne udtrykke egne behov og følelser og forstå andres behov og følelser. Sproglig kompetence er et middel til at få indflydelse og skabe kontakt. Mål: Vi vil skabe et miljø, der fremmer og understøtter børnenes interesse for det talte og det skrevne sprog. Vi vil give børnene mulighed for at opleve og deltage i mange forskellige former for kommunikation og fællesskab. Vi vil give børnene et nuanceret sprog.

Midler og metoder: Dette gør vi ved at:

 • understøtte barnets sproglige udtryksformer
 • understøtte barnets interesse for bogstaver
 • opfordre dem til at skrive deres eget navn og sammenligne de bogstaver, vi ser (også når vi går tur i byen)
 • sætte navn på børnenes baljer
 • øve i at løse konflikter sprogligt
 • øve i genfortælling
 • øve i at lytte til hinanden
 • øve rim og remser
 • samtale ved bordet (under spisning)
 • samlingsstund, hvor børnene får mulighed for at komme til orde enkeltvis og øve i at vente på tur
 • give barnet tid til at forklare sig
 • læse historier
 • spille forskellige former for spil (sætte ord på)
 • fortælle historier
 • spille teater/bordteater
 • mime
 • lave øvelser der fremmer mundmotorikken
 • synge, lege sanglege, lege lydlege
 • spille teater: voksne for børn, børn for børn, børn for voksne
 • regel lege, rolle lege, fri leg
 • dele børnene op i forskellige grupper. Førskolebørn, aldersopdelt, kønsopdelt, opdelt på tværs af stuerne, sproggrupper


Det er vigtigt, at vi voksne:

 • er lydhøre overfor det barnet er optaget af her og nu
 • er nærværende og engagerede
 • taler med barnet om hverdagsoplevelser
 • sætter ord på handlinger
 • følger og opmuntrer barnets initiativ
 • har en god omgangstone (er gode rollemodeller)

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen