Arbejdet i fremtiden

Det vil også i fremtiden handle om at skabe et trygt og udviklende miljø for både børn og voksne. Nøgleord: Rum og tid til leg og fordybelse. Skabe læringsrum. Vi skal være nærværende og huske, at det er i de nære relationer, der skaber læring. Børn lærer ved at være sammen med troværdige, nærværende og faglig dygtige pædagoger. I al samvær er der mulighed for læring.

Vi vil:

  • styrke samarbejdet med skolen
  • styrke samarbejdet omkring de tværfaglige teams
  • deltage aktivt i kompetenceforumsmøderne
  • arbejde videre med værdigrundlag for vores børnehave med udgangspunkt i Jammerbugt kommunes
  • arbejde videre med vores lærerplaner i forhold til forældrene.
  • evaluere vores læreplaner.
  • arbejde videre med at udvikle en relations- og ressource orienteret pædagogik.
  • arbejdet i fremtiden vil også komme til at handle meget om vores nye rolle som "støttepædagoger".

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen