Børn med særlige behov

Som vi skriver i vores læreplaner, har vi på alle niveauer skærpet opmærksomhed omkring de børn, der måtte have særlige behov og tilrettelægger vores indsats i forhold til de enkelte børns behov.

Vi samarbejder også med PPR. om disse børn, samt benytter vores konsultative møder til at tage forskellige problemstillinger op, for bedre at blive i stand til at tackle de situationer, der måtte opstå.

Vi bruger Tradsmodellen til alle vores børn for at vurdere deres kompetencer og for at se, om der er områder, hvor der skal gøres en ekstra indsats.

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen