Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde bygger på gensidigt tillid og respekt. Børnehavens bestyrelse består af 5 forældrerepræsentanter af og blandt forældregruppen og af 2 personaler valgt på et medarbejdermøde. Bestyrelsen udarbejder deres egen forretningsorden. Bestyrelsen udstikker principper for børnehavens virke. Bestyrelsen har godkendt børnehavens læreplaner.

Forældrene inviteres til et orienteringsmøde inden deres barn skal starte i børnehaven.

Forældrene inviteres til en samtale 3-6 måneder efter, at deres barn er startet i børnehaven, i den forbindelse får de også udleveret vores læreplaner.
Forældrene tilbydes en samtale inden indskrivning til børnehaveklasse.
Forældrene inviteres til et møde inden skolestart. I mødet deltager børnehavklasselæreren også.
I det daglige står vi selvfølgelig til rådighed med råd og vejledning og holder møder efter behov.

En gang om måneden er der forældrekaffe, hvor forældrene får mulighed for at møde hinanden og se, hvad deres børn beskæftiger sig med.
Forældre og bedsteforældre deltager også i nogle af vores udflugter.

Der afholdes et forældremøde, hvor der foretages valg til bestyrelsen.
Vi afholder en sommerfest og et julearrangement for børn og forældre.
Når der har været afholdt projekter, holdes der udstillinger med plancher, billeder og andet, så forældrene kan se forløbet.
I forbindelse med læreplaner er vi begyndt at hænge billeder op af både hverdagssituationer og af læreplanssituationer med kommentare.

For at udbrede kenskabet til læreplaner blandt forældre, har vi på et forældremøde,
præsenterede dem for de 6 læringstemaer.

Lederen og personalet kom med et oplæg omkring de forskellige temaer og fremviste derefter i et diasshow og med nogle videooptagelser forskellige sekvenser, der viste, hvad læring der var i forskellige situationer.

 

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen