Indledning

Formålet med en årsberetning er at formidle og videregive informationer om nogle af de ting, der er foregået i det forløbende år med de muligheder, der nu er tilstede i forhold til de fysiske rammer, personalenormeringen, økonomien og børnesammensætningen, men også set i forhold til Jammerbugt Kommunes og børnehavens egen målsætning.

Børnehaven er et kommunalt pasningstilbud til børn mellem 3 – 6 år, som i samarbejde med forældrene udgør et supplement til hjemmets opdragelse.

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen