Præsentation

Børnehaven har været normeret til 60 børn blev på grund af faldende børnetal normeret til 54 børn, og til august 2006 til 44 børn, hvilke også passer bedre til de fysiske forhold.

Det var noget af en øvelse at få personalenormeringen til at "gå op" med børnetallet.
Der er ansat 4 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere og en rengøringsassistent. Vi har ikke studerende for øjeblikket.

Børnehaven har åbent 52,5 time om ugen.

 

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen