Samarbejde/udvikling

Et godt personalesamarbejde bygger på gensidig tillid og respekt. Et godt samarbejde fremmer arbejdsglæden og styrker ansvarligheden. Vi går ind for forskellighed og forsøger at ansætte den bedst egnede, det vil sige den person, der passer bedst til det ledige job og vores normer og omgangstone.

Mål: At de ansatte tildeles ansvar og bliver kompetente i forhold til den stilling, de skal varetage.

At have så få regler som muligt, man skal lære at vurdere, tage stilling og ansvar i de
forskellige situationer, der måtte opstå.

Vi afholder månedlige personale/medarbejdermøder. Hvor vi gensidigt informerer og drøfter emner, der har betydning for den enkelte og for hele institutionen. Der tilrettelægges kommende aktiviteter, projekter med mere og der evalueres.

  • Der afholdes stuemøder hver uge
  • Der afholdes projektmøder.
  • Der afholdes pædagogisk dag.


På personalemøderne aftales og drøftes retningslinier for det praktiske og det pædagogiske arbejde fremover.

Der har i den forbindelse været brugt mange timer på at få udarbejdet og implementeret de af Folketingets vedtagene læreplaner.

Dette at skulle formulere sig om sin egen praksis har været noget af en øvelse, og er det stadig.

For at holde fokus på læreplanen har personalet på skift haft til opgave på personalemøderne at skulle fremlægge et læreplans tema både i form af skrift og billede materiale, for på denne måde at øve sig i praksis i formulering og reflektion. Disse oplæg har været meget givende for alle.

Den daglige orientering foregår så vidt muligt mundtlig. Derudover har vi en postmappe og en opslagstavle, det er også op til den enkelte at opsøge relevant information.
Personalet har deltaget i forskellige kurser og temadage, så som sprogstimulering – læreplanstemaer og relations og ressourceorienteret pædagogik.

 

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen