Sygdom

Syge og smittebærende børn må ikke modtages i institutionen. Et barn er stadigt sygt, hvis det ikke kan følge børnehavens dagligdag.

Diarre/opkastning, øjenbetændelse med mere regnes også som smitsomme sygdomme.

Ved eventuelt medicin skal der være en skriftlig anvisning vedrørende doseringen.

Kontakt

Kaas Børnehave
Stadionvej 7
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 84 30
kab@jammerbugt.dk

Leder
Dorte Studsgaard
Tlf: 41 91 34 31
dsd@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelses-formand
Anette Lund Hansen