• Personale Børnehaven Kaas

  Her kan du se hvem de ansatte er i Børnehaven Kaas

  Gå til Side
 • Personale

  Gå til Side
 • Forældrebestyrelsen

  Forældrebestyrelsen består af følgende

  Gå til Side
 • Hverdagen

  Sådan er hverdagen i vores børnehave fordelt på klokkeslet

  Gå til Side
 • Samarbejde/udvikling

  Et godt personalesamarbejde bygger på gensidig tillid og respekt. Et godt samarbejde fremmer arbejdsglæden og styrker ansvarligheden. Vi går ind for forskellighed og forsøger at ansætte den bedst egne...

  Gå til Side
 • Forældresamarbejde

  Et godt forældresamarbejde bygger på gensidigt tillid og respekt. Børnehavens bestyrelse består af 5 forældrerepræsentanter af og blandt forældregruppen og af 2 personaler valgt på et medarbejdermøde....

  Gå til Side
 • Naturen

  Naturen er et oplagt sted at udvikle sig fysisk og psykisk. Gennem naturoplevelser at danne grundlag for ansvarlighed og skabe glæde hos børnene. Mål: Børnene skal have mulighed for at opnå glæde ved...

  Gå til Side
 • Indledning til lærerplaner

  Barnets alsidige personlighedsudvikling Sociale kompetencer Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier. Børn lærer ved oplevelser, i dialog, i samspil og i relatio...

  Gå til Side
 • Indledning

  Formålet med en årsberetning er at formidle og videregive informationer om nogle af de ting, der er foregået i det forløbende år med de muligheder, der nu er tilstede i forhold til de fysiske rammer, ...

  Gå til Side
 • Præsentation

  Børnehaven har været normeret til 60 børn blev på grund af faldende børnetal normeret til 54 børn, og til august 2006 til 44 børn, hvilke også passer bedre til de fysiske forhold.

  Gå til Side